הדרכה להנקה
הדרכה להנקה
30.10 הדרכה ללא תשלום לנשים בהריון בחסות אמדה משאבות הנקה עם שרון מלחי יועצת הנקה של ביהח ליס
הדרכה להנקה
30.10 הדרכה ללא תשלום לנשים בהריון בחסות אמדה משאבות הנקה עם שרון מלחי יועצת הנקה של ביהח ליס
הדרכה לטיפול בתינוק
הדרכה ללא תשלום ב- 21.10.18 עם אחות מוסמכת לטיפול בתינוק ומדריכת הנקה